ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

From June 06, 2019 19:00 until June 06, 2019 20:00
Posted by Anouck
Categories: AGO
Hits: 555

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi, le 6 juin 2019 à 19:00 heures
au Centre culturel « Am Duerf »
24, rue du Village  Junglinster 

ALL Member ass invitériert fir iwwert d'Saison 2018/2019 an  iwer déi nächst Saison ze schwätzen.

Wat war gutt? Wat kenne mir verbesseren?

Op dëser Versammlung kann jiddereen seng Ideen matdeelen. Duerno gett et och ee Patt !!

Fir de Succès vum VBAL sinn ALL eis Membere wichteg !

 

Ordre du jour 

Detailer kommen no